BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XE ĐƯỜNG DÀI – ĐI TỈNH

STT

LOẠI XE

GIÁ CƯỚC

(nghìn đồng)

1 Xe 4 chỗ 8,000 đ/km
2 Xe 5 chỗ 9,000 đ/km
3 Xe 7 chỗ 10,000 đ/km

Chú ý: 

  • Bảng giá trên chưa bao gồm phí cầu đường, phà, bến bãi.
  • Chiều về giảm 70% – 80% giá cước.

ĐẶT XE NGAY!


BẢNG GIÁ XE RIÊNG HÀ NỘI – NỘI BÀI

STT

LOẠI XE

HÀ NỘI – NỘI BÀI

NỘI BÀI – HÀ NỘI

KHỨ HỒI

1 Xe 5 chỗ 180,000 đ/km 280,000 đ/km 450,000 đ/km
2 Xe 7 chỗ 220,000 đ/km 320,000 đ/km 500,000 đ/km

ĐẶT XE NGAY!